اکانتینگ در شبکه به عملی که مصرف پهنای باند کاربران در یک شبکه (داخلی یا اینترنت) را ذخیره، و سیاست‌های مختلفی نظیر محدودیت سرعت، تنظیم زمان اتصال، burst و غیره را از طریق آن میتوان اعمال نمود گفته می شود. از آنجایی که استفاده از اینترنت (به عنوان یک شبکه جهانی) در سازمانها، ارگانها، شرکتها، دانشگاهها و غیره امری لازم و ضروری بوده محاسبه مصرف کاربران و جلوگیری از کندی سرعت همواره از دغدغه های مدیران شبکه می باشد استفاده از اکانتینگ اینترنت به عنوان راهکار اصلی و اساسی برای رفع مشکلات فوق الذکر ارائه شده‌اند
یک سیستم اکانتینگ چه کارهای انجام می‌دهد؟
عموما اکانتینگ ها سه عمل اصلی احراز هویت (authentication)، احراز دسترسی و مجوز (authorization) و اکانتینگ (accounting) را انجام می‌دهند و به اختصار به آن‌ها AAA Server گفته می‌شود. در عمل احراز هویت سیستم بررسی میکند کاربری که قصد استفاده از اینترنت (شبکه) را دارد همان است که ادعا می‌کند یا خیر؟ در عمل احراز دسترسی و مجوز سیستم بررسی میکنم آیا کاربر احراز هویت شده حق دسترسی به اینترنت را دارد؟ تا چه مقدار ترافیک می‌تواند از اینترنت استفاده نماید؟ چه زمان های میتواند به اینترنت متصل شود؟ و غیره. عمل اکانتینگ نیز محاسبه و شمارش مصارف کاربران احراز هویت شده را بر عهده خواهد داشت.
امروزه اکانتینگ های موجود با اضافه کردن ماژولی در کنار خود میتوانند کلیه وقایع و سایت‌های بازدید شده توسط کاربران را ذخیره سازی کنند و مدیران شبکه نظارت دقیق‌تری بر روی فعالیت کاربران داشته باشند.

© 2020 FarassooeDanesh. All Rights Reserved. Powered by CFD