Web Conferencing

مزیت های وب کنفرانس

عدم محدودیت جغرافیایی برای شرکت در جلسه ها
عدم نیاز به نصب نرم افزارهای خاص
عدم نیاز به تجهیزات سخت افزاری خاص و گران قیمت برخلاف ویدیو کنفرانس
استفاده از قابلیت های آموزشی در جهت برگزاری کلاس آموزشی
ضبط جلسه های برگزار شده و استفاده مجدد از محتوای آنها
امکان برگزاری نظر سنجی در جلسه زنده
امکان اتصال به کامپیوتر سرویس گیرنده جهت انجام امور پشتیبانی (remote access)
به اشتراگ گذاری فایل ها در جلسه ها

سیستم وب کنفرانس ADOBE CONNECT
© 2020 FarassooeDanesh. All Rights Reserved. Powered by CFD