انواع فایروالفایروال سخت افزاریفایروال نرم افزاری

فایروال سخت افزاری

Firewall سخت افزاری و یا فایروال شبکه برنامه هایی هستند که توسط شرکت های سازنده بر روی سخت افزار تعبیه شده اند و بصورت قطعه ای خارجی در مسیر یک روتر و یا بر روی آن نصب می شوند.

فایروال نرم افزاری
توضیحات
© 2020 FarassooeDanesh. All Rights Reserved. Powered by CFD