مجازی سازی تکنولوژی می باشد که به کاربر این امکان را می دهد که روی یک سیستم سخت افزاری ، سیستم عامل های مختلف را نصب کند به گونه ای که این سیستم عامل ها هر کدام مستقل از دیگری می باشند .مجازی سازی ماهیت سخت افزاری یک منبع سخت افزاری را برای کاربران خود بی معنی می سازد و می توان یک منبع فیزیکی را در اختیار چندین سرویس مجازی گذاشت .

امروزه مجازی سازی به صورت گسترده ای در حال استفاده است و از خدمات شبکه مهم به حساب می آید

 مجازی سرور
 مجازی سازی دسکتاپ
 مجازی شبکه

© 2020 FarassooeDanesh. All Rights Reserved. Powered by CFD